Home OPĆINE Pićan Razvija se Poduzetnička zona Pićan jug – na znanje i poziv svim...

Razvija se Poduzetnička zona Pićan jug – na znanje i poziv svim zainteresiranim poduzetnicima

Obavještavaju se građani kako će Općina Pićan započeti postupak izrade I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“.

Tim povodom pozivaju se svi poduzetnici koji planiraju proširenje djelatnosti, pokretanje novih djelatnosti, novi poduzetnici, te svi zainteresirani da nam se obrate na adresi Općina Pićan, Pićan 40, Pićan ili putem e-mail adrese: info@pican.hr, kako bi se unaprijedili uvjeti i zadovoljile potrebe poduzetnika, te dodatno ubrzao razvoj Poduzetničke zone Pićan jug, ali i stvorile nove mogućnosti za cjelokupno područje Općine Pićan.

Napomena: Postupci za javnu raspravu vezani uz I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“ bit će dostupni javnosti putem web stranice Općine Pićan: www.pican.hr, mrežnih stranica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te na oglasnim pločama Općine Pićan, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).